Partnerské plnění

Nabízíme partnerům individualizované služby podle jejich potřeb na více než 40 golfových turnajích a 15 golfových resortech v ČR. Volná hrací místa pro Vás a Vaše hosty v ceně plnění. Všechny tipy partnerství s plnou uznatelností daňových výdajů všech poskytovaných služeb.

Partnerství HAPPY:

 • 10 hracích míst.
 • Umístění loga a popisu partnera na webové prezentaci.
 • Prezentace loga a popisu partnera na informačních materiálech o jednotlivých turnajích.
 • Medializace partnerů a PR podpůrné aktivity.
 • Cena plnění: 19.000 Kč bez dph. 
 • sleva pro dlouhodobé partnery
 • při zakoupení 2 balíčků v jedné sezóně:
 • + Umístění loga na společných interiérových prezentacích roll-up.
 • + Umístění loga na exteriérovém banneru (2x1 m) na všech turnajích.
 • + Verbální podpora moderátorem turnaje.

Partnerství PREMIUM:

 • 20 hracích míst PREMIUM.
 • Umístění loga a popisu partnera na webové prezentaci.
 • Prezentace loga a popisu partnera na informačních materiálech o jednotlivých turnajích.
 • Medializace partnerů a PR podpůrné aktivity.
 • Cena plnění: 35.000 Kč bez dph. 

Partnerství JEDNOTLIVÉHO TURNAJE:

 • 4 volné hrací místa na daný turnaj.
 • Exkluzivita partnera na daném turnaji v rámci odvětví.
 • Uvedení společnosti v názvu turnaje „HAPPY GOLF tour by PARTNER" na serveru České golfové federace a na pozvánce na daný turnaj.
 • Logo partnera součástí loga daného turnaje.
 • Možnost umístění až 3ks vlastních interiérových prezentací formát Roll-up.
 • Možnost umístění až 3ks vlastních exteriérových bannerů (2x1 m).
 • Prezentace společnosti formou předání reklamních materiálů, hráčům a hostům, divákům a doprovodu.
 • Možnost předávání cen vítězům.
 • Možnost prezentace výrobků a služeb partnera.
  Prezentace formou propagačního stánku.
 • Verbální podpora moderátorem turnaje.
 • Hrací místa podle specifikace partnera.
 • Cena plnění: od 25.000 Kč bez dph. 

HLAVNÍ PARTNER:

 • Max 3 místa v rámci HAPPY GOLF tour. Exkluzivita v rámci odvětví partnera.
 • Umístění loga a popisu partnera na webové prezentaci.
 • Umístění loga jako Hlavního partnera na pozvánce turnaje, logu turnaje na stránce ČGF a v podpisu emailové komunikace z domény happygolf.cz.
 • Prezentace partnera na informačních materiálech o jednotlivých turnajích.
 • Umístění loga na interiérových prezentacích formátu Roll-up.
 • Umístění loga partnera na 2ks exteriérového banneru (2x1 m) s logem partnera na jednotlivých turnajích.
 • Prezentace formou předání reklamních materiálů, hráčům a hostům.
 • Možnost prezentace výrobků a služeb a možnost předávání cen vítězům.
 • Verbální podpora moderátorem turnaje.
 • Medializace partnera a PR podpůrné aktivity.
 • Volné hrací místa na turnaje v ceně plnění.
 • Cena plnění: individuální nabídka na info@happygolf.cz.

GENERÁLNÍ PARTNER:

 • 1 místo v rámci HAPPY GOLF tour. Exkluzivita v rámci odvětví partnera.
 • Umístění loga a popisu partnera na webové prezentaci.
 • Umístění loga společnosti jako Generálního partnera na pozvánce na jednotlivé turnaje.
 • Logo daného turnaje na stránce České golfové federace obsahuje logo partnera.
 • Prezentace partnera na informačních materiálech o jednotlivých turnajích.
 • Umístění na interiérových prezentacích formátu Roll-up.
 • Umístění loga partnera na 2ks exteriérového banneru (2x1 m) s logem partnera na jednotlivých turnajích (většinou jamka č. 1 a 10).
 • Umístění 1ks exteriérového banneru (2x1 m) samostatného banneru partnera.
 • Logo partnera v podpisu veškeré emailové komunikace z domény www.happygolf.cz.
 • Prezentace formou předání reklamních materiálů, hráčům a hostům.
 • Možnost předávání cen vítězům.
 • Prezentace výrobků a služeb partnera.
 • Prezentace formou propagačního stánku.
 • Verbální podpora moderátorem turnaje.
 • Medializace partnera a PR podpůrné aktivity.
 • Volné hrací místa na turnaje v ceně plnění.
 • Cena plnění: individuální nabídka na info@happygolf.cz.

Realizace vlastního VIP turnaje:

 • Zabezpečení pronájmu zvoleného hřiště pro postupný nebo canon start. S možností uzavření pro hosty partnera nebo částečně otevřený veřejnosti.
 • Zabezpečení občerstvení, cateringu, obsluhy a doprovodného programu na míru podle specifikace a rozpočtu.
 • Kompletní nebo částečné zabezpečení cen pro vítěze případně tomboly a dárků pro účastníky a jejich hosty.
 • Kompletní turnajový servis podle zvolené varianty. Od rozeslání pozvánek hostům, po péči na místě, zabezpečení hostesek, golfových akademií a jiného doprovodného programu pro hosty a doprovod.
 • Zabezpečení prezentace společnosti na místě, formou interiérových a exteriérových nosičů, letáků, prospektů a vzorků. Jejich výroba a distribuce.
 • Medializace akce a PR podpůrné aktivity podle zvolené varianty.
 • Cena plnění: podle zvoleného rozsahu služeb 75.000 Kč až 450.000 Kč na základě individuální cenové kalkulace.