Kontakt

 
HAPPY GOLF

info@happygolf.cz
 

 

Andrej Kmeť
Manager
andrej@happygolf.cz

 

Základní pravidla pro požadavky na flight:

  • Požadavek musí být zaslán na info@happygolf.cz nejpozději 3 hodiny před uzávěrkou přihlášek do turnaje na ČGF. Jiná forma než mail není akceptovatelná.
  • V předmětu mailu uveďte hřiště a termín. Předejdete tak případným omylům pro termíny, kdy v jeden den hrajeme na více hřištích.
  • Jména hráčů uvádějte vždy celá a pokud možno včetně čísla ČGF, neb v mnoha případech jsou na daný turnaj přihlášeni hráči stejných jmen. Negarantujeme požadavky na startovní časy (první, poslední flight). Upřednostněna je plynulost hry. Ale pokusíme se Vám vyjít co nejvíce vstříc.
  • Hráči s nižším hcp budou přiřazováni k hráčům s vyšším hcp pro zachování plynulosti hry.

Děkujeme.