Jamkovka 2019

Přihlášení a registrace | Výsledky | Pravidla a propozice jamkovky

Přihlášení a Registrace

Registrace do: momentálně naplněno

Hráč se registruje do jamkovky emailem na adrese soutěžního výboru info@happygolf.cz. Současně před losováním musí uhradit vstupní poplatek ve výši 1000 Kč v hotovosti jako vklad do hry. Registrace do hry podle datumu úhrady poplatku.

Chci se registrovat

Pořadatel celou část vstupních poplatků převede na dětskou golfovou akademií Mstětice organizaci do 6.10.2018 a uvede potvrzení na www.happygolf.cz.

Výsledky 2019

  

 
Do 11. 5. 

Do 22. 6. 

Do 27. 7. 

Do 31. 8.
 Tomáš Soukup        
   Július Češkovič        Do 5.10.
 Július Češkovič          
     Július Češkovič      
 Petr Feist          
   Robert Cesar        
 Robert Cesar          
       Július Češkovič    
 David Satke          
   Standa Paluda        
 Standa Paluda          
     Standa Paluda      
 Yevhen Rega          
   Yevhen Rega        
 Dušan Ditrich          
         Mirek Kaplan  
 Filip Bílek          
   Jakub Krása        
 Jakub Krása          
     Mirek Kaplan      
 Mirek Kaplan          
   Mirek Kaplan        
 Michal Jeřábek          
       Mirek Kaplan    
 Adam Culek          
   Adam Culek        
 Libor Staněk          
     Adam Culek      
 Radek Kohout          
 

 Radek Kohout

       
 Jarda Spozdil          
           
 Miram Švehlík          
  Martin Fibich        
 Martin Fibich          
     Vlastimil Kaplan      
 Zdeněk Maryško          
   Vlastimil Kaplan        
 Vlastimil Kaplan          
       Vlastimil Kaplan    
 Dragan Andonov          
   Dragan Andonov        
 Petr Nimč          
     Karel Květoň      
 Karel Květoň          
   Karel Květoň        
 Martin Pavlica          
         Vlastimil Kaplan  
 David Sklenář          
   Viktor Filip        
 Viktor Filip          
     Viktor Filip      
 Ivan Voloshyn          
   Vašek Jirounek        
 Vašek Jirounek          
       Viktor Filip    
 Tomáš Mika          
  Tomáš Mika        
 Martin Krása          
     Tomáš Mika      
 Ján Franek          
   Jan Culek        
 Jan Culek          

 

 Martina Fibichová      
   Martina Kaplanová    
 Martina Kaplanová      
     Kristýna Květoňová  
Kristýna Květoňová      
   Kristýna Květoňová    
 Markéta Kvetoňová      
       
 Alexandra Staňková      
   Alice Vaňková    
 Alice Vaňková      
     Dana Dobrevová  
 Klárka Andonová      
   Dana Dobrevová    
 Dana Dobrevová      

Vysledky minulých ročníků naleznete ZDE.

Pravidla a propozice jamkovky HAPPY GOLF tour

Základním principem jamkovky HAPPY GOLF tour je radost ze hry a fair play. Předpokládáme, že všichni hráči si chtějí především užít nejstarší soutěžní formát golfu. Abychom ale předcházeli možným nedorozuměním, v následujících několika bodech jsou popsána pravidla pro rok 2018, která je třeba respektovat.

Počet účastníků

Pro tento rok je počet účastníků stanoven na 32 hráčů a 8 hráček.

Vyrovnání

Výše vyrovnání je na dohodě hráčů. (bez vyrovnáni, plné vyrovnáni,...) Pokud se hráči nehododnou postupuje se podle následujíciho klíče. Pokud se setkají hráči, u nichž je rozdíl hracích handicapů menší než 5, pak se hraje bez vyrovnání. Pokud je rozdíl větší, hraje se s 50% vyrovnáním rozdílu v hracích handicapů. I hráči s vyšším rozdílem handicapu se mohou před prvním odpalem dohodnout na hře bez vyrovnání, po započetí hry se tato dohoda již nemůže měnit. Vyrovnání se uplatňuje na prvních jamkách hřiště.

Odpaliště

Volba odpališť je na dohodě hráčů. Pokud dohoda není možná, hraje se z odpališť hráče s vyšším handicapem. Pokud se setkají hráči rozdílného pohlaví, volí se odpaliště dle místních pravidel daného hřiště a handicapu hráčů. Je možnost hrát z různých odpališť, pokud jednotliví hráči cítí, že si to tak více užijí a je to tak spravedlivější. Soutežní výbor velice doporučuje společné žluté odpaliště.

Hřiště

Volba hřiště záleží zcela na dohodě hráčů. Pokud dohoda není možná, hráči o tom informují soutěžní výbor a ten rozhodne. Jamkovku lze odehrát i na kterémkoli turnaji HAPPY GOLF tour, v tomto případě dojde k úpravě „turnajového“ odpaliště jednoho z hráčů, pokud to bude nutné. Hraje se vždy 18 jamek, nebo 2x 9 jamek. Ke hře vyzývá a tedy i hřiště navrhuje hráč s nižším handicapem.

Nasazení do hry

Nasazení proběhne losováním před prvním turnajem roku 2018. Hráč se musí přihlásit do jamkovky emailem na adrese soutěžního výboru info@happygolf.cz. Současně před losováním musí uhradit vstupní poplatek ve výši 1000 Kč v hotovosti jako vklad do hry. Registrace do hry podle datumu úhrady poplatku.

Termíny

Jednotlivé hry je nutno odehrát do limitu daného kola, které budou zveřejněny podle počtu přihlášených. Výsledky jednotlivých utkání je nutno neprodleně po jejich odehrání sdělit soutěžnímu výboru prostřednictvým emailu info@happygolf.cz, který zajistí úpravu pavouka a zapsání výsledku. Hráči stvrdí výsledek daného kola podpisem scorekarty s jasným označením vítěze. Povinnost oznámit výsledek má vítěz zápasu. Neoznámení výsledku zápasu emailem do konce limitu daného kola znamená automatickou diskvalifikaci obou hráčů!!!!!

Zápas o 3. místo

Zápas o 3. místo je nepovinný, hráči, kteří prohráli v semifinále se na něm mohou dohodnout dobrovolně. 

Výhry

Odměny pro vítěze budou v roce 2017 peněžní dle následujícího klíče...

1. místo: 3000 Kč voucher Golf House
2. místo: 2500 Kč voucher Golf House
3. - 4. místo: 2000 Kč voucher Golf House
5. – 8. místo: 1500 Kč voucher Golf House
9. - 16. místo:1000 Kč voucher Golf House
17. - 32. místo: 500 Kč voucher Golf House (odevzdaný při registraci)

Odměny budou vyplaceny a vítěz oznámen na slavnostním vyhlášení HAPPY GOLF tour 2019 po skončení finalového turnaje v Mladé Boleslavi 5.10.2019.

Soutěžní výbor, hledání dohody a řešení sporů

Soutěžní výbor: Andrej Kmeť, Lukáš Kounovský, Kamila Brandejsová. V případě sporu rozhoduje soutěžní výbor většinovým poměrem hlasů. V případě řešení sporu, který zahrnuje některého/některé členy soutěžního výboru je tento člen z rozhodování vyloučen a rozhodují pouze zbylí člen/členové.

Rozhodnutí soutěžního výboru jsou konečná a není možné se proti nim odvolat. Hráči jsou povinni projevit vůli se dohodnout na všech náležitostech (především volbě hřiště, datu, času, odpališti, výše vyrovnání,...) bezodkladně po zjistění svých soupeřů. Jméno soupeře a jeho kontakt se hráč dozví z oznamovacího emailu soutěžního výboru. Je doporučené si všechny záležitosti hry, na kterých se hráčí dohodli potvrdit emailem pro vyloučení jakýchkoli budoucích pochybností.

V případě, že se hráči nedokáží na některém z výše uvedených bodů dohodnout, jsou povinni bezodkladně daný problém oznámit emailem soutěžnímu výboru. Soutěžní výbor se pokusí zprostředkovat dohodu. Pokud to nebude možné, přijme definitivní rozhodnutí.