Jamkovka 2018 - přihlášky již teď

Přihlášení a registrace | Výsledky | Pravidla a propozice jamkovky

Přihlášení a Registrace

Registrace do: 25. 4. 2018

momentálně naplněno: 30 z 32 míst

Hráč se registruje do jamkovky emailem na adrese soutěžního výboru info@happygolf.cz. Současně před losováním musí uhradit vstupní poplatek ve výši 1000 Kč v hotovosti jako vklad do hry. Registrace do hry podle datumu úhrady poplatku.

Chci se registrovat

Pořadatel celou část vstupních poplatků převede na dětskou golfovou akademií Mstětice organizaci do 6.10.2018 a uvede potvrzení na www.happygolf.cz.

Výsledky 2017


Do 17. 6.

Do 30. 7.

Do 2. 9.

Do 6. 10.
 Jana Kočová      
   Jakub Krása      
 Jakub Krása        
     Jakub Krása    
 Martin Medvěd        
   Martin Medvěd      
 Martina Jančoková        
       Jakub Krása  
 Kamil Fiala        
   Kamil Fiala      
 Dušan Ditrich        
     Kamil Fiala    
 Václav Jirounek        
  Václav Jirounek      
 Martin Krása        
            Jiří Fischer
 Ondřej Mašín        
   Karel Květoň      
 Karel Květoň        
     Viktor Filip    
 Viktor Filip        
   Viktor Filip      
 David Sklenář        
       Jiří Fischer  
 Stanislav Paluda        
   Stanislav Paluda      
 Mirek Kaplan        
     Jiří Fischer    
 Tomáš Růžička        
   Jiří Fischer      
 Jiří Fischer        

Vysledky minulých ročníků naleznete ZDE.

Pravidla a propozice jamkovky HAPPY GOLF tour

Základním principem jamkovky HAPPY GOLF tour je radost ze hry a fair play. Předpokládáme, že všichni hráči si chtějí především užít nejstarší soutěžní formát golfu. Abychom ale předcházeli možným nedorozuměním, v následujících několika bodech jsou popsána pravidla pro rok 2018, která je třeba respektovat.

Počet účastníků

Pro tento rok je počet účastníků stanoven na 32 hráčů.

Vyrovnání

Výše vyrovnání je na dohodě hráčů. (bez vyrovnáni, plné vyrovnáni,...) Pokud se hráči nehododnou postupuje se podle následujíciho klíče. Pokud se setkají hráči, u nichž je rozdíl hracích handicapů menší než 5, pak se hraje bez vyrovnání. Pokud je rozdíl větší, hraje se s 50% vyrovnáním rozdílu v hracích handicapů. I hráči s vyšším rozdílem handicapu se mohou před prvním odpalem dohodnout na hře bez vyrovnání, po započetí hry se tato dohoda již nemůže měnit. Vyrovnání se uplatňuje na prvních jamkách hřiště.

Odpaliště

Volba odpališť je na dohodě hráčů. Pokud dohoda není možná, hraje se z odpališť hráče s vyšším handicapem. Pokud se setkají hráči rozdílného pohlaví, volí se odpaliště dle místních pravidel daného hřiště a handicapu hráčů. Je možnost hrát z různých odpališť pokud jednotliví hráči cítí, že si to tak více užijí a je to tak spravedlivější. Soutežní výbor velice doporučuje společné žluté odpaliště.

Hřiště

Volba hřiště záleží zcela na dohodě hráčů. Pokud dohoda není možná, hráči o tom informují soutěžní výbor a ten rozhodne. Jamkovku lze odehrát i na kterémkoli turnaji HAPPY GOLF tour, v tomto případě dojde k úpravě „turnajového“ odpaliště jednoho z hráčů, pokud to bude nutné. Hraje se vždy 18 jamek, nebo 2x 9 jamek. Ke hře vyzývá a tedy i hřiště navrhuje hráč s nižším handicapem.

Nasazení do hry

Nasazení proběhne losováním na turnaji HAPPY GOLF tour (termín středa Mstětice 25.4.2018). Hráč se musí přihlásit do jamkovky emailem na adrese soutěžního výboru info@happygolf.cz. Současně před losováním musí uhradit vstupní poplatek ve výši 1000 Kč v hotovosti jako vklad do hry. Registrace do hry podle datumu úhrady poplatku.

Termíny

Jednotlivé hry je nutno odehrát do limitu daného kola, které budou zveřejněny podle počtu přihlášených. Výsledky jednotlivých utkání je nutno neprodleně po jejich odehrání sdělit soutěžnímu výboru prostřednictvým emailu info@happygolf.cz, který zajistí úpravu pavouka a zapsání výsledku. Hráči stvrdí výsledek daného kola podpisem scorekarty s jasným označením vítěze. Povinnost oznámit výsledek má vítěz zápasu. Neoznámení výsledku zápasu emailem do konce limitu daného kola znamená automatickou diskvalifikaci obou hráčů!!!!!

Zápas o 3. místo

Zápas o 3. místo je nepovinný, hráči, kteří prohráli v semifinále se na něm mohou dohodnout dobrovolně. 

Výhry

Odměny pro vítěze budou v roce 2017 peněžní dle následujícího klíče...

1. místo: 2500 Kč voucher Golf House/věcná cena
2. místo: 2000 Kč voucher Golf House/věcná cena
3. - 4. místo: 1500 Kč voucher Golf House/věcná cena
5. – 8. místo: 1000 Kč voucher Golf House/věcná cena
9. - 16. místo: 500 Kč voucher Golf House (Odevzdaný při registraci)

Odměny budou vyplaceny a vítěz oznámen na slavnostním vyhlášení HAPPY GOLF tour 2018 po skončení finalového turnaje v Mladé Boleslavi 6.10.2018 nebo po skončení kola.

Soutěžní výbor, hledání dohody a řešení sporů

Soutěžní výbor: Andrej Kmeť, Lukáš Kounovský, Kamila Brandejsová. V případě sporu rozhoduje soutěžní výbor většinovým poměrem hlasů. V případě řešení sporu, který zahrnuje některého/některé členy soutěžního výboru je tento člen z rozhodování vyloučen a rozhodují pouze zbylí člen/členové.

Rozhodnutí soutěžního výboru jsou konečná a není možné se proti nim odvolat. Hráči jsou povinni projevit vůli se dohodnout na všech náležitostech (především volbě hřiště, datu, času, odpališti, výše vyrovnání,...) bezodkladně po zjistění svých soupeřů. Jméno soupeře a jeho kontakt se hráč dozví z oznamovacího emailu soutěžního výboru. Je doporučené si všechny záležitosti hry, na kterých se hráčí dohodli potvrdit emailem pro vyloučení jakýchkoli budoucích pochybností.

V případě, že se hráči nedokáží na některém z výše uvedených bodů dohodnout, jsou povinni bezodkladně daný problém oznámit emailem soutěžnímu výboru. Soutěžní výbor se pokusí zprostředkovat dohodu. Pokud to nebude možné, přijme definitivní rozhodnutí.