Nařízení nám umožňuje aktivně komunikovat pouze s těmi z Vás, kteří nám k tomu dají přímo souhlas. Bez toho Vás nemůžeme aktivně bez Vašeho předchozího požadavku kontaktovat ohledně:
- dotazu ohledně preferencí flightu
- jamkovky a případných výher z turnajů
- upozornění na blížící se termíny, levnější zájezdy nebo turnaje.

Ti z Vás, co nám napíšou email na info@happygolf.cz, do kterého zkopírují text tohto článku a dopíšou "souhlasím", souhlasí s tím, aby mu/jí firma HAPPY GOLF s.r.o. zasílala formou e-mailu (na e-mailovou adresu, která bude na základě Vašeho výslovného souhlasu vedena v naší databázi) pozvánky a informace o turnajích a zájezdech a zpracovávala osobní údaje, a to v rozsahu: jméno, příjmení, emailová adresa a číslo mobilního číslo na dobu 10 let. Tento souhlas udílíte společnosti HAPPY GOLF s.r.o. v souladu se zákonem č. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a na základě Nařízení EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Primárním účelem tohoto souhlasu je zasílaní pozvánek a marketingových informací prostřednictvím elektronické pošty, aby Vám neunikli nové možnosti, slevy a příležitosti, které HAPPY GOLF nabízí. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat a údaje nebudou poskytnuty žádným 3. osobám. Celý text souhlasu vč. poučení o právech subjektu údajů tvoří přílohu tohoto e-mailu.

K potvrzení Vašeho souhlasu nám, prosím, zašlete taktéž e-mailem text tohto článku s vyjádřením souhlasu (Např. „souhlasím"). V případě, že u Vás v poslední době došlo ke změně některého ze sledovaných údajů - jméno, příjmení, emailová adresa a číslo mobilního číslo, pak nám v e-mailu zašlete také aktuálně platné údaje.

Z těch z Vás, co zašlou tento článek se slovem "souhlasím" na email info@happygolf.cz do 27.5.2018, vylosujeme výherce:

  • 3x kompletní hrací místo (fee + startovné) na turnaj Slapy na sobotu 16.6.2018
  • 3x voucher do Golf House v hodnotě 500 Kč (sčitatelné s ostatními vouchery)
  • 8x balík míčků Bridgestone

Moc Vám děkujeme za spolupráci a těšíme se na Vás na kterémkoliv našem turnaji.

Váš HAPPY GOLF tým

 
Autor: HAPPY GOLF
 
Datum zveřejnění: 24. 5. 2018